Kamenivo Slovakia a.s. | ťažba a úprava štrkopieskov
7
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
Telefón: +421 41 507 8217

Profil spoločnosti

Kamenivo Slovakia, a.s. so sídlom Areál Prefa, Bytča-Hrabové je vo vlastníctve spoločnosti Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá ako dcérinná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou. Spoločnosť Kamenivo Slovakia je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je najmä ťažba a úprava štrkopieskov a súvisiaca obchodná činnosť. Spoločnosť je držiteľom banského oprávnenia v súlade so zákonom SNR č. 51/1988Zb. v znení neskorších predpisov.

 

V súčasnej dobe spoločnosť dobýva ložisko štrkopieskov v dobývacom priestore Malá Bytča, ktorý sa nachádza v k.ú. Predmier, Malá Bytča a Bytča-Hrabové.

Profil spoločnosti

K 1.8.2007 došlo k zániku akciovej spoločnosti Českomoravské štěrkovny, a.s. so sídlom v Mokrej a k 1.8.2007 prešli zo zákona všetky práva a povinnosti zaniknutej spoločnosti na nástupnícku akciovú spoločnosť Českomoravský štěrk, a.s. so sídlom v Mokrej.

 

Predstavenstvo:
Ing. Josef Kropáček – predseda predstavenstva

Dozorná rada:
Viktor Zapletal – člen, Ing. Robert Zelníček – člen, Ing. Tomáš Červenka – člen

Certifikáty

Certifikáty vydané pre Kamenivo Slovakia, a.s., Areál Prefa, výrobňa Bytča-Hrabové
ES - Vyhlásenie zhody

Prírodné ťažené kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve pre výstavbu ciest EN 13242:2002+A1:2007, Frakcie 0/4, 4/8, 8/16, 0/22

ES - Vyhlásenie zhody

Prírodné ťažené kamenivo do betónu EN 12620:2002+A1:2008, Frakcie 0/4, 4/8, 8/16, 0/22

ES - Vyhlásenie zhody

Prírodné ťažené kamenivo do malty EN 13139:2002+AC:2004, Frakcia 0/4

ES - Certifikát

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly výrobku uvedené v prílohe ZA normy (noriem) sa uplatnili

Cenník

Predajná doba v mesiacoch apríl až november: PONDELOK – PIATOK , 6oo – 16oo hod.
Predajná doba v mesiacoch december až marec: PONDELOK – PIATOK , 7oo – 15oo hod.

Cenník kameniva
Areál Prefa, výrobňa Bytča-Hrabové

Kamenivo je vyrábané podla EN 12620, EN 13043, EN 13242, EN 13139

Pri väčšom odbere je možné dohodnúť sa na zľave. Po dohode predajná doba môže byť podľa požiadavky zákazníka aj cez voľné dni.

Kontakt

Kamenivo Slovakia a.s.

Kontaktná adresa : P.O.Box 24, Bytča – Hrabové , 014 01

Tel: 00421/41/5078217
Fax: 00421/41/5078213
Tel./fax : 041/ 552 30 56

e-mail: expedice@cmsterk.cz

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Josef Kropáček, telefón 0910 987 884
Obchodný zástupca: p.Ľudovít Bačík, telefón 0903 262 573

Obchodný register

Informácie o spracúvaní osobných údajov: Spracovanie osobných údajov (pdf)